Προκήρυξη νέων θέσεων στο ΠΜΣ ΔΔΟΜΟ για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων στο ΠΜΣ «Διοίκηση και Διαχείριση Οικονομικών Μονάδων & Οργανισμών (ΔΔΟΜΟ)» ξεκίνησε και λήγει την 16η Σεπτεμβρίου 2016. Για περισσότερες πληροφορίες για κάθε κατεύθυνση επισκεφθείτε τις αντίστοιχες ιστοσελίδες.


Καλωσόρισμα

Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών σε συνεργασία με το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με τίτλο «Διοίκηση και Διαχείριση Οικονομικών Μονάδων & Οργανισμών (ΔΔΟΜΟ)»

Το Δ-ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στην Διοίκηση και Διαχείριση Οικονομικών Μονάδων & Οργανισμών (ΔΔΟΜΟ) με κατευθύνσεις:

α) Διοίκηση και Διαχείριση Οικονομικών Μονάδων & Οργανισμών με κατεύθυνση τον «Εσωτερικό Έλεγχο» (πραγματοποιείται στην αγγλική γλώσσα).

β) Διοίκηση και Διαχείριση Οικονομικών Μονάδων & Οργανισμών με κατεύθυνση στο «Στρατηγικό Μάνατζμεντ».

γ) Διοίκηση και Διαχείριση Οικονομικών Μονάδων & Οργανισμών με κατεύθυνση στη «Διαχείριση Κεφαλαίων και Κινδύνων».

δ) Διοίκηση και Διαχείριση Οικονομικών Μονάδων & Οργανισμών με κατεύθυνση στη «Λογιστική».

ε) Διοίκηση και Διαχείριση Οικονομικών Μονάδων & Οργανισμών με κατεύθυνση στη «Διαχείριση Πόρων Οργανισμών Υγείας».

Οι τίτλοι απονέμονται από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών με αναφορά των ονομάτων όλων των συνεργαζόμενων Τμημάτων.