Αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό

Στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΔΟΜ διδάσκουν μέλη Διδακτικού Επιστημονικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ, καθώς και άλλων Πανεπιστημίων. Επιπλέον, διδάκτορες στα σχετικά γνωστικά αντικείμενα δύναται να πλαισιώσουν την επιστημονική ομάδα των διδασκόντων.

Το Διοικητικό Προσωπικό της κατεύθυνσής μας συμβάλλει τα μέγιστα στην αποτελεσματική λειτουργία του Προγράμματος.