Αρχική σελίδα » Δομή Προγράμματος » Κόστος Προγράμματος

Το κόστος διεξαγωγής του ΜΠΣ στην Διοίκηση και Διαχείριση Οικονομικών Μονάδων και Οργανισμών (ΔΔΟΜΟ), καλύπτεται από την οικονομική συμμετοχή των φοιτητών.

Η οικονομική συμμετοχή των φοιτητών καθορίζεται στα 850 ευρώ ανά Θεματική Ενότητα. Το συνολικό κόστος του ΜΠΣ ανέρχεται σε 4.250 ευρώ (850 ευρώ ανά θεματική ενότητα × 5 θεματικές ενότητες). Να σημειωθεί ότι το κόστος των βιβλίων που θα πρέπει να προμηθευθούν οι συμμετέχοντες θα κυμαίνεται μεταξύ 150-200 ευρώ ανά θεματική ενότητα.

Η οικονομική συμμετοχή των φοιτητών για το προσφερόμενο ΜΠΣ θα καταβάλλεται απευθείας από τους φοιτητές στο ΕΚΠΑ.