Αρχική σελίδα » Δομή Προγράμματος » Ομαδικές Συμβουλευτικές Συναντήσεις

ΟΣΣ

Οι Ομαδικές Συμβουλευτικές Συναντήσεις (ΟΣΣ) του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση και Διαχείριση Οικονομικών Μονάδων και Οργανισμών πραγματοποιούνται κυρίως σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, και Πάτρα, λαμβάνοντας υπόψη τη μόνιμη κατοικία των φοιτητών.

Οι Ομαδικές Συμβουλευτικές Συναντήσεις θα πραγματοποιούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ημέρες Σάββατο ή/και Κυριακή. Σε κάθε Θεματική Ενότητα αντιστοιχούν οχτώ συναντήσεις επτάωρης διάρκειας ανά εξάμηνο και η τελική τετράωρη εξέταση που πραγματοποιείτε τον Ιούνιο. Μέρος των συναντήσεων μπορούν να αντικατασταθούν με τη δημιουργία εικονικών ηλεκτρονικών τάξεων, που θα στηρίζονται στις υπηρεσίες τεχνολογίας, επικοινωνίας και πληροφοριών με απόφαση της επιτροπής κατεύθυνσης. Επιπλέον, πραγματοποιούνται σαράντα ώρες εκπαίδευσης είτε δια ζώσης είτε με χρήση ηλεκτρονικών εργαλείων και μέσων ανοιχτής εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης.   Τα μαθήματα κάθε ακαδημαϊκού έτους ξεκινούν αρχές Οκτωβρίου . Το ακριβές χρονοδιάγραμμα των συναντήσεων ανακοινώνεται αρχές Σεπτεμβρίου.

O ελάχιστος αριθμός φοιτητών που απαιτείται προκειμένου να δημιουργηθεί ένα τμήμα είναι τριάντα άτομα (≥ 30).