Αρχική σελίδα » Κατευθύνσεις » Απονομή Τίτλου Σπουδών

Για την απονομή του τίτλου σπουδών η χρονική διάρκεια ορίζεται για το ΜΔΕ σε τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα.

Συγκεκριμένα: 

Πρόγραμμα πλήρους φοίτησης:

Η φοίτηση διαρκεί τέσσερα εξάμηνα (δύο έτη) για όλες τις κατευθύνσεις.  


Πρόγραμμα μερικής φοίτησης:

Για όλες τις κατευθύνσεις η φοίτηση μπορεί να είναι μερική και τότε διαρκεί μέχρι οκτώ εξάμηνα (τέσσερα έτη).