Αρχική σελίδα » Κατευθύνσεις » Διοίκηση Κατευθύνσεων

Κάθε κατεύθυνση διοικείται, ανεξάρτητα από τις υπόλοιπες κατευθύνσεις, από τριμελή Διοικούσα Επιτροπή κατεύθυνσης, η οποία αποτελείται από τον διευθυντή της κατεύθυνσης, και δύο μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) των συνεργαζόμενων Τμημάτων ή Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΣΕΠ) που θα είναι μέλη ΔΕΠ, και διδάσκουν στη σχετική κατεύθυνση.

Διευθυντές των προσφερόμενων κατευθύνσεων είναι:

α) ο Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ Παναγιώτης Αλεξάκης για την κατεύθυνση «Εσωτερικός 'Ελέγχος»

β) ο Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ Χρήστος Πιτέλης για την κατεύθυνση «Στρατηγικό Μάνατζμεντ»

γ) ο Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ Νικόλαος Μυλωνάς για την κατεύθυνση «Διαχείριση Κεφαλαίων και Κινδύνου»

δ) ο Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ Νικόλαος Ηρειώτης για την κατεύθυνση «Λογιστική»

ε) ο Καθηγητής του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών & Δημόσιας Διοίκησης του ΕΚΠΑ Ιωάννης Υφαντόπουλος για την κατεύθυνση «Διαχείριση Πόρων Οργανισμών Υγείας».

 

Οι Διευθυντές των πέντε κατευθύνσεων μαζί με τον Καθηγητή του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών του ΕΚΠΑ Μιχαήλ Σπουρδαλάκη και τον Καθηγητή του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) Δημήτριο Βασιλείου αποτελούν την Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (ΕΔΕ) του ΠΜΣ «Διοίκηση και Διαχείριση Οικονομικών Μονάδων & Οργανισμών (ΔΔΟΜΟ)»