Αρχική σελίδα » Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα » Δραστηριότητες - Στόχοι

Το Διατμηματικό ΠΜΣ (Δ-ΠΜΣ)  περιλαμβάνει τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη ενός Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με αντικείμενο την «Διοίκηση και Διαχείριση Οικονομικών Μονάδων & Οργανισμών (ΔΔΟΜΟ)».

Το Πρόγραμμα στοχεύει στην εκπαίδευση επιστημόνων σε σύγχρονους τομείς και επιστημονικά πεδία της διοίκησης και διαχείρισης των οικονομικών μονάδων και των οργανισμών, όπως η οικονομική των επιχειρήσεων, το στρατηγικό μάνατζμεντ, ο εσωτερικός έλεγχος, η διαχείριση κεφαλαίων και κινδύνων, η διαχείριση ανθρώπινων πόρων, η λογιστική του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, η διαχείριση των πόρων των επιχειρήσεων και οργανισμών υγείας, τα διοικητικά και πληροφοριακά συστήματα επιχειρήσεων.

Συγχρόνως, επιδιώκεται η στενότερη συνεργασία και η διεθνής προβολή των συνεργαζομένων Τμημάτων/Προγραμμάτων, καθώς και η διασύνδεσή τους με την ελληνική, αλλά και με την διεθνή οικονομία.

Ολοκληρώνοντας το Πρόγραμμα, οι φοιτητές θα πρέπει να:

  • είναι πλήρως προετοιμασμένοι για την υψηλού επιπέδου στελέχωση του ιδιωτικού ή/και δημοσίου τομέα, διεθνών οργανισμών και γενικότερα στην κατάρτιση ειδικευμένων επιστημόνων ικανών να συμβάλλουν στη διαδικασία ανάκαμψης και εκσυγχρονισμού της ελληνικής οικονομίας.
  • Επίσης, θα πρέπει να έχουν το κατάλληλο επίπεδο γνώσεων, ώστε να δύνανται να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε διδακτορικό επίπεδο.