Αρχική σελίδα » Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα » Φυσιογνωμία του Τμήματος

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών είναι ένα από τα τέσσερα Τμήματα της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (τα άλλα τρία είναι το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών και Δημόσιας Διοίκησης, το Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και το Τμήμα Τουρκικών Σπουδών) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Κοσμήτορας της Σχολής της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (ΟΠΕ) είναι ο καθηγητής του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης Μιχαήλ Σπουρδαλάκης ενώ Πρόεδρος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών είναι ο Αναπληρωτής Καθηγητής Νικόλαος Ηρειώτης.

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών έχει κεντρικό ρόλο στην εκπαίδευση και την παραγωγή οικονομικής γνώσης, κριτικής ανάλυσης των οικονομικών σχέσεων και θεσμών καθώς και ερευνητικού έργου, το οποίο ενδυναμώνει την ελληνική και τη διεθνή βιβλιογραφία, εφ’ όλων των θεμάτων που άπτονται των οικονομικών επιστημών.