Αρχική σελίδα » Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα » Οργάνωση και Διοίκηση » Υλικοτεχνική Υποδομή

Τομείς

Για την εύρυθμη λειτουργία του Δ-ΠΜΣ θα διατεθούν, από την υπάρχουσα υποδομή του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ, για την υποστήριξη του μεταπτυχιακού προγράμματος, αίθουσες διδασκαλίας, γραφεία,  η Βιβλιοθήκη του Τμήματος, τα Εργαστήρια Πληροφορικής και γενικότερα οι εγκαταστάσεις του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Εφόσον κριθεί αναγκαίο, θα χρησιμοποιηθούν/μισθωθούν επιπλέον αίθουσες και υποδομές (ηλεκτρονικές και λοιπές υποδομές) εκτός των προαναφερθέντων, το κόστος των οποίων θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό της σχετικής κατεύθυνσης (εξειδίκευσης).